hur går besöket till?

Vad gör man vid en funktionsmedicinsk utredning?

Vill du ta reda på och åtgärda orsakerna till dina besvär istället för att dämpa symtom?

Har du fått höra att dina prover ser bra ut? Att man inte kan göra mer, eller inte hittar någon förklaring till dina problem? Då är det dags för en second opinion hos en funktionsmedicinsk konsult.

Vi hjälper dig att ta reda på vad just du behöver för att må bättre. Utredningen kan komma att innefatta kartläggning av näringsstatus, energiproduktion, oxidation, inflammation, avgiftningskapacitet, hormonella obalanser, tarmflora, parasiter, candida, läckande tarm, fettsyrebalans och mycket annat. Kroppen är ett känsligt ekosystem med en individuell biokemi och olika parametrar som måste fungera väl tillsammans, för att du ska må bra. Det som är bra för någon annan, är kanske inte alls bra för dig.

På Vivaldakliniken läggs fokus på dig som individ ur ett helhetsperspektiv. Den funktionsmedicinska konsulten utvärderar dina komplexa biokemiska system, analyserar provresultat och framarbetar optimeringsprogram anpassade för just ditt unika behov. Vad som ska testas och i vilken omfattning, kommer vi tillsammans fram till i den första Funktionsmedicinska konsultationen. Den föregås av flera hälsoenkäter online baserade på de hälsoproblem du söker för. Ju mer information vi kan få fram, desto fler pusselbitar har vi sedan att lägga i sökandet efter vad som orsakar dig besvären. Vi gör även en kroppslig undersökning. Du får därefter med dig överenskommet/överenskomna testkit hem och utför sedan provtagningen hemma efter tydliga instruktioner. Det kan t ex bli aktuellt med avföringsprover, urinprover, gentester, enklare kapillärprover och utandningstester. Om det behövs venprover, tas dessa via Werlabs med rabattkod som du erhåller vid konsultationen. Vivaldakliniken utför inga provtagningar på plats. Vi samarbetar istället med väl ackrediterade laboratorier internationellt. Utbudet vad gäller provtagning är brett och sker i samråd med dig, liksom kostnaden för densamma. 
Under konsultationen får du tips på livsstils- och kostförändringar och du kan också bli rekommenderad kosttillskott för optimering av ditt hälsoläge. Kostnad för eventuella tester och kosttillskott tillkommer. Du kan välja att bara göra den första konsultationen, men får ut så mycket mer om du går vidare med ett eller flera tester för att sedan återkomma för en andra konsultation. Då går vi igenom provsvaren och lägger upp en plan för din behandling och åtgärder för att komma tillrätta med hälsoproblemen på djupet.

Funktionsmedicin ersätter inte vanlig sjukvård och hanterar därför inte akuta sjukdomstillstånd, remisser, sjukskrivningar eller behov av generella utredningar inom allmän hälso- och sjukvård. Om du behöver hjälp med detta söker du dig till din ordinarie vårdcentral.

 

 

 

Intresserad av Funktionsmedicinsk utredning?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@vivalda.se där du skriver “Intresseanmälan funktionsmedicin”, ditt namn och mobilnummer. Du får då två mail från vårdportalen Kaddio.com, där du bjuds in till ditt sekretesskyddade vårdrum och ett formulär som ligger till grund för en första bedömning om du är lämpad för funktionsmedicin. Du förbinder dig inte till någonting. 

Funktionsmedicin är friskmedicin

Inom funktionsmedicinen tar vi reda på vad som gjort att kroppen inte orkat läka. Vi vill få så mycket information som möjligt för att kunna lägga viktiga pusselbitar så du kan återta kontrollen över din hälsa och ditt välmående.

En god hälsa grundläggs i magen!

Om man inte vet var man ska börja på grund av många olika besvär, då är det mage och tarm vi fokuserar på. Det mesta av ohälsa har nämligen sitt ursprung där. Forskningen har verkligen exploderat inom detta område de senaste åren, och idag vet vi mycket om hur tarmflora, tarmfunktion och koppligen mellan mage och hjärna fungerar. Vi vet också att stress, mediciner, bristfällig kost, alkohol, vitt socker, gluten, kaffe, födoämnesintoleranser och upprepade antibiotikakurer är några av faktorer som kan ställa till det för mage och tarm. Detta i sin tur kan leda till försämrat näringsupptag, utveckling av “dolda” födoämnesintoleranser, depression, trötthet, ledvärk, huvudvärk, kronisk nästäppa, förstoppning, diarré, magont, för att nämna några i myriaden av symtom som kan utvecklas. Till exempel kan en läckande tarm utvecklas där för stora proteiner passerar ut i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Detta i sin tur orsakar en låggradig inflammatorisk process som inte alltid ses på blodprov, men är skadlig för kroppen.

Ca 20% av svenska folket har problem med irriterad tarm, vilket kännetecknas av svullen mage, gasbildning, oregelbundna toalettbesök och lös mage varvat med hård. Lider du av detta kan det behövas olika insatser för att förbättra tarmhälsan.

Vägen till en god hälsa börjar med att ta reda på orsaken till problemen istället för att behandla symtomen.

Ett av byggstenarna i en funktionsmedicinsk utredning är att ta reda på om det förekommer en låggradig inflammation. Denna kan vara svår att upptäcka i vanliga blodprover och är skadlig för kroppen. En vanlig orsak till låggradig inflammation är så kallade dolda födoämnesintoleranser, reaktioner på födoämnen flera timmar upp till dagar efter att man ätit dem. Det är de långsamma antikropparna IgG och IgA som orsakar symtom som huvudvärk, trötthet, hudproblem, ledproblem, övervikt etc. Detta till skillnad mot IgE allergier som orsakar t ex akut svullnad i hals eller ögon. Med ett födoämnestest kan vi ta redan på vilka ämnen din kropp får IgG/IgA reaktion på. Genom att följa de råd rapporten ger kan man i de flesta fall dessutom bli av med sin allergi. Processen följer tre steg:

1. Elimineringsfas

Under elimineringsfasen kan du äta alla födoämnen som du inte har förhöjda nivåer av IgG/IgA-antikroppar mot i en 4-dagars rotationscykel. Detta hjälper dig att förebygga utveckling av nya fördröjda födoämnesallergier samt säkerställer att du inte äter en ensidig kost. Samtliga ämnen med förhöjda nivåer av IgG/IgA-antikroppar undviks HELT under denna fas, vilket medför att den inflammatoriska processen kan minskas eller till och med stoppas helt. Symtomlindring kommer oftast inom några dagar till veckor. Tiden du utesluter ämnena varierar beroende på grad av reaktion, mellan 3-6 månader.

2. Provokationsfas

Efter elimineringen inleder du en provokationsdiet där du gradvis återinför ett födoämne i taget. Provokationsfasen hjälper dig att identifiera dina triggerämnen (födoämnen som startar en reaktion). Genom att testa ett ämne i taget kan man se vilka ämnen som är orsak till dina symtom.

3. Stabiliseringsfas

I stabiliseringsfasen undviker du de triggerämnen som identifierats i provokationsfasen under minst ett år. Detta för att nivåerna av IgG/IgA-antikroppar kan minska och din kropp kan återhämta sig. Efter det kan du påbörja en ny provokationsfas under vilken det kan visa sig att ett eller ett par födoämnen är sådana du bör undvika permanent. På så sätt vet du alltså vad din kropp inte tål och hur du kan hålla dig frisk och symtomfri.

Observera att en IgG/IgA födoämnesallergi eller -intolerans INTE är samma sak som en klassisk IgE födoämnesallergi typ 1. Om du har en typ 1 allergi producerar din kropp IgE-antikroppar. Dessa kan orsaka en omedelbar allergisk reaktion där symtomen uppstår inom sekunder eller minuter. Vanliga symtom på IgE allergi är kraftig svullnad, andningssvårigheter, utslag, klåda eller i allvarliga fall anafylaktisk chock. De födoämnestester funktionsmedicinen använder sig av undersöker inte förekomst av IgE födoämnesalleriger.

Viktigt! En födoämnesutredning ersätter inte läkarundersökning, men kan utgöra ett mycket gott komplement. Innan du gör ett test, se till att försäkra dig om att dina symtom inte beror på något allvarligt tillstånd som kräver medicinsk behandling.

Boka tid på