Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

– ett effektivt sätt att mäta mineraldepåerna i kroppen

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan. En hårmineralanalys är till för dig som vill veta hur det ser ut i din inre biokemi, och optimera hälsan med hjälp av ett skräddarsytt kost- och kosttillskottsprogram baserat på analysen.

Vid bildningen i hårsäckarna lagras mineraler och tungmetaller in i ditt hår. Genom att analysera hårets sammansättning kan man spåra eventuella mineralobalanser och tungmetallförgiftningar flera månader tillbaka i tiden.

Via hårmineralanalys, HMA, får du information om hur väl din kropp tar upp näring, om mineralerna har rätt proportion i förhållande till varandra, om du har några brister, hur väl dina inre organ avgiftar tungmetaller och om du har en tendens till en snabbare eller långsammare ämnesomsättning (inte att förväxla med ämnesomsättningsstörningar som ska utredas och behandlas av specialist). En liten mängd hår, 150 mg (ca 1 msk) klipps från nacken och bakhuvudet. Håret tas från flera ställen så att det inte syns. Det är håret 2-3 cm närmast hårbotten som används (det som bildats under de senaste 2-3 månaderna). Provet skickas till Trace Elements Inc i USA. Du får även fylla i ett formulär där du skattar din upplevda hälsostatus. Efter ca 3 veckor kommer resultatet tillsammans med specifikt anpassade kostrekommendationer och ett skräddarsytt kosttillskottsprogram för korrigering av eventuella tungmetallförgiftningar och mineralobalanser. Utifrån rapporten och ditt formulär, sammanställs en rekommendation till dig. Därefter bokar vi tid för genomgång och konsultation, där även rekommendationer på kompletterande tester eller analyser kan ges. 

Pris/Boka

Konsultation HMA/hårmineralanalys: 2100 kr

Avancerad och högteknologisk laboratorieanalys av 15 mineraler, 15 spårämnen, 8 tungmetaller, balansen mellan de viktigaste näringsämnena, hur väl kroppen avgiftar sig från eventuell tungmetallbelastning, aktuell ämnesomsättningshastighet (obs! ingen diagnos för sköldkörtelproblematik) och hur påverkad kroppen är av stress. Formulär med skattning av den upplevda hälsan som ligger till grund för uppföljningen. Korrigeringsförslag av kosten samt individanpassat kosttillskottsprogram/balansering som följs i 2-3 månader, därefter uppföljning per mail. Rapporten är på svenska. Genomgång/konsultation av resultatet med förklaring av sambandet mellan dina värden och hur du mår, på Vänersnäshälsan eller per telefon. Tillgång till support per mail under balanseringsperioden. Kostnad för kosttillskott tillkommer. 

Endast HMA/hårmineralanalys utan genomgång: 1600 kr

Laboratorieanalys enligt ovan men utan genomgång/konsultation. Skickas som pdf. Rekommenderas endast för dig som har gedigna kunskaper i nutrition och tidigare erfarenhet av HMA. För att till fullo förstå analyssvaret och kost- och kosttillskottsförslagen rekommenderas tjänsten “Konsultation HMA/hårmineralanalys”

För bokning, ring 0521-22 23 24 eller maila till info@vanersnashalsan.se

Omanalys: 1500 kr

Uppföljande analys ca 6 månader efter den första analysen. Eventuella korrigeringar av kostråd och kosttillskottsprogram. Rapporten är på svenska. Skickas som pdf, alternativt genomgång på Vänersnäshälsan eller per telefon som kostar 500 kr. Kostnad för eventuella kosttillskott tillkommer.

På distans: 2100 kr

Hårmineralanalys går även utmärkt att utföra även om du inte har möjlighet att komma till Vänersnäshälsan. Du får ett provtagningskit med instruktioner skickat hem till dig, och en konsultation med genomgång av analysrapporten per telefon. Porto, kostnad för eventuella kosttillskott och frakt för dessa tillkommer. Maila eller ring för mer info.

Hårmineralanalys forts.

Det är inte konstigt att vi inte alltid mår så bra. Maten innehåller inte samma näring som förr, vi utarmar och besprutar våra jordar hårt. Vardagen innehåller stress, felaktiga kostvanor och belastning av kemikalier i hudvårdsprodukter, mat, luft och vatten. Det är inga nyheter. Men vad får det för konsekvenser för kroppen och vad kan man göra åt det?

Allting hänger ihop!

Nervsystemet, miljöpåverkan, kostvanor, ämnesomsättning, hormonella system, stress och arv – det är många saker tillsammans som påverkar hur vi mår. Mineralhjulet ger oss en liten aning om hur komplicerad den inre miljön i människokroppen är, och varför det så lätt kan bli problem. Alla mineraler har antagonister och synergister – andra mineraler som de samverkar med och motverkas av. Får vi för mycket eller för lite av en mineral, påverkas dess motparter och stora obalanser kan snart visa sig i form av trötthet, värk, kramp, stelhet och så vidare.

Mineralerna har också en aktiverande eller dämpande effekt på nervsystem och hormonsystem. En hårmineralanalys kan utgöra ett verktyg för att spåra tungmetaller och obalanser i mineralernas känsliga samspel. Genom att studera hårets sammansättning i ett avancerat och högteknologiskt labb, kan Trace Elements Inc i USA se vilka eventuella brister eller tungmetallhalter du har samt hur mineralerna samverkar eller motverkar varandra. I en hårmineralanalys (HMA) får du också reda på en del om vilken kost du bör undvika respektive äta mer av.

De individanpassade kosttillskotten håller hög kvalitet och syftar till att du ska få i dig det du behöver, i rätt dos och rätt kombinationer. Kosttillskotten finns att köpa på Vänersnäshälsan.

En tungmetallförgiftning eller mineralobalans kan orsaka problem i kroppen.

En HMA visar näringsstatusen i kroppen några månader tillbaka i tiden.  Håret innehåller samtliga mineraler som finns i kroppen, och visar om rätt mineral finns på rätt plats och i rätt mängd.

Resultatet från en hårmineralanalys visar också en del om hur påverkad kroppen är av stress och hur snabbt eller långsamt näringen i kosten omsätts till energi.

Det högteknologiska labb som tar emot hårproverna och utför analyserna, Trace Elements Inc i USA, har en enorm databas som bygger på över 1 miljon analyser. De har skapat ett speciellt system för att tyda håranalyser och resultatet redovisas detaljerat i en individuell analysrapport där kostrekommendationer och ett skräddarsytt kosttillskottsprogram ingår. Programmet baseras på resultatet av analysen, på kunskaper om mineralernas samverkan med varandra och vitaminer samt den metaboliska hastigheten. Trace Elements är ackrediterade av U.S. Department of Health, finns representerade i över 46 länder som världsledande labb inom HMA och servar hälsopersonal världen över.

Genom en HMA får du veta om du har en tendens till långsammare eller snabbare ämnesomsättning, inte att förväxla med en störd ämnesomsättning som kräver kontroll av specialist. Ämnesomsättningstakten kan påverka hur du bryter ner maten, tillverkar hormoner och skapar energi. Lättast kan kroppens ämnesomsättning liknas vid en motor, där mineralerna är tändstiften och sköldkörteln är gaspedalen. Sköldkörteln har i sin tur koppling till binjurarna. Binjure- och sköldkörtelfunktionen är av yttersta vikt för ämnesomsättningen.

En hårmineralanalys visar om du har tendens till en långsam (SLOW) ämnesomsättning eller snabb (FAST). Ämnesomsättningstyperna delas därefter av Trace Elements upp i ytterligare fyra underkategorier, det vill säga totalt åtta typer som indikerar vilket stadie av stress din kropp befinner sig i. FAST 4 är till exempel utmattningsstadiet av stress (”utbrändhet”).

Om du inte bara vill veta hur balanserade dina mineraler är, utan även gå vidare med kosttillskottsbalanseringen bör du känna till följande: En balanseringsperiod tar 2-3 månader, och behöver ofta upprepas flera gånger över tid (ofta många år). Små obalanser gör receptet litet och kan kosta ca 500 kr/månad (2-3 mån). Stora obalanser kan kräva mer omfattande insatser med många tabletter och en kostnad på ca 2000-4000 kr/månad (2-3 mån). När balanseringen är klar, fortsätter man äta enligt kostråden och ca 6 månader efter den första analysen rekommenderas omanalys varpå nya kostråd och recept tillhandahålls med korrigering utifrån vad kroppen klarat att rätta till, och vilka obalanser som eventuellt kvarstår. Mineralbalansering är ingen quick-fix. Vår inre biokemi är komplicerad och obalanser har ofta tagit lång tid att skapa, och tar därför ofta lång tid att återställa. Man kan därför inte förvänta sig att eventuella omanalyser visar på normala balanser omgående. Viktigt att känna till är också att det kan finnas orsaker till obalanserna som behöver utredas först, t ex läckande eller inflammerad tarm som försvårar upptaget av näringsämnen. Detta kan framkomma i hälsoenkäten som du får fylla i i samband med analysen, och vi kan därför även rekommendera kompletterande, eller andra, tester. Observera att HMA inte på något sätt ersätter läkar- eller annan undersökning, men kan utgöra ett mycket bra komplement. Försäkra dig om att dina symtom inte beror på något allvarligt tillstånd som kräver medicinsk behandling innan du överväger att göra en HMA.

Boka tid hos

Vänersnäshälsan