Kontakta Vivaldakliniken

VIVALDAKLINIKEN
Nabbensberg Business Park/Quality Hotel
Nabbensbergsvägen 2
462 40 VÄNERSBORG

Tel. 070- 46 46 746
E-post info@vivalda.se

ÖPPETTIDER
Mån-fre 8:00–17:00

Återbud

Vivaldakliniken följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående smittspridning.

OBS! Vid misstanke om symtom på Corona ska du stanna hemma. Får du plötsligt symtom är avbokning fram till minuten innan besöket kostnadsfri.

Vid bekräftad Covid-19 infektion ska du ha varit symtomfri i minst 2 dagar innan du kan besöka mottagningen.

Vid annat förhinder, var vänlig avboka tiden så snart som möjligt och minst 24 timmar före besöket.

Sent återbud eller ej avbokad tid som ej beror på Corona debiteras. Vid bokning online erhålls en kod som används vid eventuell om- och avbokning. Vid bokning som skett på annat sätt, maila eller lämna meddelande på telsvar.

Privatvårdsförsäkring/ Remiss

Kontakta försäkringsbolagets vårdplanering för remiss till Vivaldaklinikens sjukgymnast. För övriga som söker utan privatvårdsförsäkring behövs ingen remiss.

Neurodynamisk behandling

700 kr/besök, betalning med swish eller kort.
Bokning online HÄR.

Friskvårdsbidraget kan användas till akupunkturbehandling på Vivaldakliniken. Bokning sker via mail: info@vivalda.se. 500 kr/besök, kortbetalning eller via ePassi-appen. Möjlighet att lägga till 200 kr privat för en fullständig neurodynamisk behandling inkl. akupunktur finns.

Ansvar och sekretess

Alla uppgifter du som patient lämnar, bearbetas enligt GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), Patientdatalagen samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). All behandling sker i enlighet med Hälso- och sjukvårds-lagen (HSL1982:763) samt enligt Socialstyrelsens regler om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.