Kontakta Vivaldakliniken

Adress

Vivaldakliniken
Nabbensberg Business Park /Quality Hotel Nabbensbergsvägen 2
462 40 Vänerborg

Telefon

0521–22 23 24

}

Öppettider

Mån-tors 8:00–17:00
Fredagar och helger stängt

ÅTERBUD
Vid förhinder, var vänlig avboka tiden så snart som möjligt, helst minst 24 timmar före besöket. Sent återbud eller ej avbokad tid debiteras. Vid bokning online erhålls en kod som används vid eventuell avbokning. Vid bokning som skett på annat sätt, maila eller lämna meddelande på telsvar.

PRIVATVÅRDSFÖRSÄKRING/REMISS
Kontakta försäkringsbolagets vårdplanering för remiss. För övriga som söker utan privatvårdsförsäkring behövs ingen remiss.

PATIENTAVGIFT
700 kr/besök
Kortbetalning

FUNKTIONSMEDICINSK UTREDNING
Går ej att boka online, anmäl ditt intresse HÄR så återkommer vi med några frågor för att avgöra om du är lämpad för funktionsmedicin. Ingen bindande anmälan.

Ansvar och sekretess

Alla uppgifter du som patient lämnar, bearbetas enligt GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen), Patientdatalagen samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
All behandling sker i enlighet med Hälso- och sjukvårds-lagen (HSL1982:763) samt enligt Socialstyrelsens regler om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Boka tid på