Om Vivaldakliniken

Ordet Vivalda kommer från latinets viv-, liv/levande och det vackra ordet Alda som betyder fruktbärande träd på fornnordiska. Symboliken Livets Träd omsätts i verkligheten till ett aktivt sökande efter på grundorsaker/rötter till ohälsa, för att kunna bygga starka och livskraftiga individer/stammar och därigenom skapa förutsättningar till friska människor/fruktbärande kronor.

Vivaldakliniken erbjuder neurodynamisk behandling och funktionsmedicinska utredningar som förutsättning till Hälsa Från Grunden – en nytänkande och vetenskapligt baserad hälso-, sjuk- och friskvård. Vi är ett engagerat team bestående av olika yrkeskategorier och arbetar utifrån en stark grundprincip – att se till helheten. Våra ledord är Helhet, Omtanke, Kvalitet och Kompetens. Vi strävar alltid efter att hålla en hög kvalitet på vården.

På Vivaldakliniken bedrivs vård på ett annorlunda sätt än du är van vid. Den neurodynamiska behandlingen går till botten med vad som orsakar smärta i rörelseapparaten. Genom att påverka nervsystemets smärtmekanismen kan vi hjälpa dig med värk, domningar, smärta och stelhet. Läs mer under Neurodynamik. Den andra (och snabbt växande) delen av Vivaldaklinikens verksamhet utgörs av funktionsmedicinska utredningar. Här fokuseras istället på besvär av annan karaktär, som t ex mag-tarmproblem som IBS, diabetes, trötthet/utmattning, näringsobalanser, sköldkörtelrubbningar, övervikt etc. Vi lägger mycket tid på att samla in och sammaställa information kring dina levnadsvanor, sjukdomshistorik och mående. Du får fylla i omfattande formulär som vi analyserar noggrant. Du blir lyssnad på och har gott om tid att ställa frågor. Vi tar också gärna många prover och använder oss av de bästa labben i världen. Ju mer information vi kan få om ditt hälsoläge, desto bättre. Vi bedriver privat vård och arbetar utan subventioner från staten. Vår grund- och fortbildning är dyr och bekostas av oss själva, helt utan bidrag. Detta gör att funktionsmedicinska utredningar initialt kan upplevas kostsamma om man jämför med den statligt finansierade hälso- och sjukvården. Funktionsmedicin är dock en långsiktigt mycket kostnadseffektiv vård, då man kan reversera livsstilsrelaterade sjukdomar, och ofta förebygga att de alls bryter ut.

Vi ser dig som en samarbetspartner snarare än patient. Det är du som står i centrum av ditt liv och vår roll är att inspirera och guida dig på din egen hälsoresa. Välkommen!

Boka tid på