Om Vivaldakliniken

Ordet Vivalda kommer från latinets viv-, liv/levande och det vackra ordet Alda som betyder fruktbärande träd på fornnordiska. Symboliken Livets Träd motsvarar i verkligheten ett aktivt sökande efter på grundorsaker/rötter till ohälsa, för att kunna bygga starka och livskraftiga individer/stammar och därigenom skapa förutsättningar till friska människor/fruktbärande kronor.

Vivaldakliniken erbjuder neurodynamisk behandling och ett funktionsmedicinskt synsätt som förutsättning till Hälsa Från Grunden – en nytänkande och vetenskapligt baserad hälso-, sjuk- och friskvård. Aretet sker utifrån en stark grundprincip – att se till helheten. Ledorden är Helhet, Omtanke, Kvalitet och Kompetens.

På Vivaldakliniken bedrivs vård på ett annorlunda sätt än du är van vid. Den neurodynamiska behandlingen går till botten med vad som orsakar smärta i rörelseapparaten. Genom att påverka nervsystemets smärtmekanismen kan du få hjälp med värk, domningar, smärta och stelhet. Med ett funktionsmedicinskt synsätt kompletteras behandlingen vid behov av kostråd och andra livsstilsförändringar som kan förbättra ditt utgångsläge. 

På Vivaldakliniken betraktas du som en samarbetspartner snarare än patient. Det är du som står i centrum av ditt liv och vår roll är att inspirera och guida dig på din egen hälsoresa. Välkommen!

Boka tid på