Om Vivaldakliniken

Ordet Vivalda kommer från latinets viv-, liv/levande och Alda som betyder fruktbärande träd på fornnordiska. Symboliken Livets Träd motsvarar ett aktivt sökande efter själva roten till besvären du söker för, för att därigenom kunna skapa förutsättningar för en frisk och smärtfri kropp.

Vivaldakliniken erbjuder neurodynamisk behandling med ett funktionsmedicinskt synsätt som förutsättning till hälsa från grunden. Det är en nytänkande och vetenskapligt baserad hälso- & sjukvård där arbetet sker utifrån en stark grundprincip – att se till helheten.

Den neurodynamiska behandlingen går till botten med vad som orsakar smärta i rörelseapparaten. Med skonsamma behandlingstekniker påverkas nervsystemets smärtmekanismer. På så sätt kan du få hjälp med värk, domningar, smärta och stelhet. Med ett funktionsmedicinskt synsätt kompletteras behandlingen vid behov av råd kring livsstilsförändringar som kan förbättra ditt utgångsläge.

På Vivaldakliniken betraktas du som en samarbetspartner snarare än patient. Det är du som står i centrum av ditt liv och vår roll är att inspirera och guida dig på din egen hälsoresa. Välkommen!