priser Funktionsmedicin

Är du intresserad av att göra en funktionsmedicinsk utredning?

– då har du tagit det första steget mot ett välmående liv!

Vivaldakliniken finns för att hjälpa dig på din hälsoresa. Börja med att göra en intresseanmälan via info@vivalda.se Skriv “Intresseanmälan funktionsmedicin” samt ditt mobilnummer i meddelandet. Du får då en inbjudan per mail från vårdportalen Kaddio.com med instruktioner hur du loggar in i ditt sekretesskyddade vårdrum. Du får också en länk till ett enklare onlineformulär utifrån vilket vi avgör lämplig första insats. Det kan bli fråga om behandling, provtagning, hänvisning till annan vårdinrättning innan besöket här etc. En intresseanmälan är inte bindande och kostar ingenting.

När vi bedömt att du är lämpad för en funktionsmedicinsk utredning hos oss, kommer du att få fylla i fler formlär om din hälsa. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök. Därefter kallas du till din första konsultation på kliniken, via videolänk eller telefon, vilket som passar dig bäst. Vi har då gott om tid, en hel timme, där vi i lugn och ro går igenom dina frågor och det som framkommit i enkäterna, lägger upp en behandlingsplan, diskuterar vilka tester eller provtagningar som kan bli aktuella, gör en kroppsundersökning, går igenom råd kring eventuella kost- och livsstilsförändringar etc. Observera att du kan komma att bli rekommenderad att uppsöka vård på annan instans om vi anser att du är i behov av det och att en funktionsmedicinsk insats fungerar som komplement till, och aldrig ersätter, en skolmedicinsk utredning.

Priser

Inledande konsultation 1 tim, 1500 kr. Vi reder ut frågor och samtalar kring vad som kan utgöra grundorsaker till dina problem, hur man kan bekräfta det med olika prover och vad man kan göra åt dina problem. I slutet av konsultationen gör vi en sammanfattning och bestämmer hur du vill gå vidare. Antingen är du nöjd med informationen och råden du fått, eller så väljer du att ta nästa steg mot en bättre hälsa. Du får då med dig (eller så skickar vi) testkit för de tester vi kommit fram till att du behöver göra, och utför sedan dessa hemma enligt instruktion. Det kan vara avföringsprover, urinprover, gentester etc. Kostnad för eventuella provtagningar, tester, kosttillskott etc tillkommer. De flesta väljer att göra tester för allt mellan 1000 och 10000 kr. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi hjälpa dig. Svar från labben tar mellan 2-8 veckor beroende på test. När provsvaren kommit är det dags att boka in Uppföljande funktionsmedicinsk konsultation, 1 tim 2500 kr. Denna föregås bland annat av en grundlig tolkning av provsvaren, innefattar behandlingsplan, råd kring eventuella kost- och livsstilsförändringar, kosttillskottsprogram etc. Denna konsultation innebär mycket förarbete och är mer omfattande. 

Boka tid hos

Vivaldakliniken