priser Funktionsmedicin

Är du intresserad av en funktionsmedicinsk utredning?

– då har du tagit det första steget mot ett välmående liv!

Inom Funktionsmedicinen ligger fokus på på dig som individ. Utifrån ett helhetsperspektiv utvärderas funktioner i dina komplexa biokemiska system. Avancerade provresultat analyseras och därefter sätts ett optimeringsprogram ihop – ett program anpassat för just dina unika behov.

Vivaldakliniken finns för att hjälpa dig på din hälsoresa. Intresseanmälan till utredning görs till info@vivalda.se Skriv “Intresseanmälan funktionsmedicin” samt mobilnummer i meddelandet. Du får då inloggning till ditt sekretesskyddade, digitala vårdrum i vårdportalen Kaddio.com samt länk till ett onlineformulär där vi ser om det är aktuellt för dig att komma till oss. En intresseanmälan är inte bindande och kostar ingenting.

Om vi bedömt att du är lämpad för en funktionsmedicinsk utredning, får du fylla i fler formulär om din hälsa och dina besvär. Detta för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök. Därefter kallas du till din första konsultation på kliniken, via videolänk eller telefon. Där får du gott om tid att berätta mer om dina problem, vi fördjupar oss  i det som framkommit i enkäterna, lägger upp en behandlingsplan, diskuterar vilka tester eller provtagningar som kan bli aktuella, gör en kroppsundersökning, går igenom råd kring eventuella kost- och livsstilsförändringar etc. Observera att du kan bli rekommenderad att uppsöka vård på annan instans om vi anser att du är i behov av det och att en funktionsmedicinsk insats fungerar som komplement till, och aldrig ersätter, en skolmedicinsk utredning. Vi är konsulter inom funktionsmedicin och utför ingen akutvård. Har du akuta problem, kontakta din vårdcentral eller ring 1177 eller 112.

Priser

Inledande konsultation 1 tim, 1500 kr. Vi reder ut frågor och samtalar kring vad som kan utgöra grundorsaker till dina besvär, hur man kan bekräfta det med olika prover och vad man kan göra åt dina problem. I slutet av konsultationen gör vi en sammanfattning och bestämmer hur du vill gå vidare. Du får även med dig (eller så skickar vi) provtagningskit för de tester vi kommit fram till att du behöver göra, och utför sedan dessa hemma enligt instruktion. Det kan vara avföringsprover, urinprover, gentester etc. Kostnad för eventuella provtagningar, tester, kosttillskott etc tillkommer. Ju mer vi vet, desto bättre kan vi hjälpa dig och vi samarbetar endast med väl ackrediterade laboratorier utomlands och i Sverige. Utbudet vad gäller provtagning är brett och beslut om vilka avancerade prover som ska tas sker i samråd med dig, där du även får veta den exakta kostnaden. De flesta väljer att göra tester för ca 4000- 8500 kr. Svar från labben tar mellan 2-8 veckor beroende på test. När provsvaren kommit bokas Uppföljande funktionsmedicinsk konsultation, 1 tim 1500-2500 kr beroende på provtagningens omfattning. Konsultationen föregås av en grundlig tolkning och sammaställning av provsvaren, innefattar behandlingsplan, råd kring eventuella kost- och livsstilsförändringar, kosttillskottsprogram etc. Denna konsultation innebär ett gediget förarbete och är mycket omfattande. 

Efter denna uppföljande konsultation börjar din hälsoresa på riktigt. Nu genomför du de ändringar vi kommit fram till enligt behandlingsplanen. Enklare uppföljning och korta frågor under denna tid besvaras via mail och du kan även när som helst boka telefontid, 15 min för 400 kr. Efter ca 3-6  månader är det dags för en tredje (och oftast sista) Uppföljande funktionsmedicinsk konsultation, 1 tim 1500 kr. Här sammanfattar vi resultatet, sammanställer och graderar förbättringar och definierar områden där ytterligare förbättring önskas. Kanske behöver du mer stöttning och guidning för att komma hela vägen och eventuellt behövs fler prover/tester för att förbättra din hälsa ytterligare. Det går alltid att boka ytterligare eller enstaka konsultationer vid behov. 1500 kr för 1 tim, alternativt 750 kr för 30 min.

Boka tid hos

Vivaldakliniken