Funktionsmedicin

Har du inte hört talas om Funktionsmedicin?

– då kommer du att göra det

Funktionsmedicin är en vetenskapsbaserad vidareutveckling av skolmedicinen. Det är ett medicinskt område som på vetenskaplig grund strävar efter att leta reda på orsaker till dina problem, istället för att dämpa symtom.

Med en omfattande kartläggning av ditt hälsoläge, sofistikerade analyser via internationella, högteknologiska labb samt djupgående formulär och intervjuer, spåras orsakerna tills du får en mer heltäckande bild av vad som pågår i din kropp.

Migrän, huvudvärk, IBS, depression, diarré, högt blodtryck, övervikt, trötthet, eksem, ledvärk, muskelvärk, akne, dålig andedräkt, sura uppstötningar, gaser, koncentrationssvårigheter, irritabilitet, ångest. Listan kan göras lång över symtom på att kroppens funktion och den inre miljön/biokemin  är ur balans.

För att komma till rätta med ohälsa, fokuserar funktionsmedicinen på kost, näring, rörelse, cirkandiansk rytm och livsstil.

Intresserad av Funktionsmedicinsk utredning?

Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mail till info@vivalda.se där du skriver “Intresseanmälan funktionsmedicin”, ditt namn och mobilnummer. Du får då två mail från vårdportalen Kaddio.com, där du får inbjudan till ditt sekretesskyddade, digitala vårdrum och ett formulär som ligger till grund för en första bedömning om du är lämpad för funktionsmedicin. Du förbinder dig inte till någonting.

Funktionsmedicin är ett hett ämne och på stark frammarsch både internationellt och nationellt. Många stora aktörer förutspår ett paradigmskifte i sjukvården, där vi måste bli bättre på att förebygga ohälsa, sätta individen i centrum och söka de verkliga orsakerna till ohälsa.

För att komma tillrätta med olika hälsoproblem, börjar funktionsmedicinen ofta med mage/tarmhälsan. Om magen är i obalans, kan det rubba många processer i kroppen. Exempel på tester som ofta görs är utredning av IgG- och IgA-allergier, en fördröjd inflammatorisk reaktion där symtomen kan uppstå flera dagar efter intag av ett specifikt födoämne. Man kan också testa mikrobiomet/tarmfloran och leta efter candida, parasiter och annat som kan påverka magen och övriga kroppen negativt. Tarmfloran är kanske ett av de mest omskrivna ämnena just nu, forskningsrapporterna kring kopplingen mellan tarmhälsa och övrig hälsa har fullkomligt exploderat de senaste åren. På Vivaldakliniken kan du få hjälp att ta reda på om du behöver utreda din mage/tarm. Man behöver nämligen inte ha några symtom från magen för att det ska vara magen som är själva grundproblemet.

Vidare är man inom funktionsmedicin intresserad av ditt näringsstatus, vilken livsstil och vilka matvanor du har. Hur du sover och hur väl du hanterar stress är också viktiga pusselbitar. Till detta kommer sociala nätverk och relationer och annat som påverkar dig som individ. Allt detta får du hjälp med att kartlägga, så vi tillsammans kan ta reda på vad som påverkar din hälsa negativt och vad du kan göra för att istället påverka den i en positiv riktning. 

Funktionsmedicinen letar pusselbitar

Kost

Det du äter, bygger din kropp och hälsa. En funktionsmedicinsk konsultation ger dig information om vad just du behöver tänka på angående kosten.

Näring

Dagens livsmedel har inte samma näringsinnehåll som förr. Vi utarmar våra jordar och ibland finns behov av att komplettera kosten med kosttillskott. Men att tillföra något kroppen inte behöver, kan var lika riskabelt som att ha brist på ett ämne. Vi hjälper dig att ta reda på vad du behöver. 

Är du intresserad av en funktionsmedicinsk utredning? Se intresseanmälan ovan. Välkommen!

 

Rörelse

Hälsofördelarna med motion och träning är enorma, men det behöver inte handla om marathon eller att bestiga berg. Vi hjälper dig att hitta din nivå på må-bra aktiviteter.

Cirkadiansk rytm

Att hitta sin dygnsrytm hjälper kroppen att optimera sina funktioner. Vi lär dig hur.

Livsstil

Sömn, stress, levnadsvanor. Många faktorer spelar in när det gäller livsstilsrelaterade sjukdomar. Vi kartlägger dina risker och tillgångar.

Funktionsmedicin är friskmedicin

I en funktionsmedicinsk utredning tar vi reda på vad som gör att din kropp inte orkat läka, varför du mår dåligt eller inte når de resultat du vill. Vi behöver så mycket information som möjligt för att kunna lägga viktiga pusselbitar så du kan återta kontrollen över din hälsa och ditt välmående.

En god hälsa börjar i magen!

Om du inte vet var du ska börja eftersom så mycket i kroppen krånglar, då är det mage och tarm vi fokuserar på. Det mesta av ohälsa har nämligen sitt ursprung är. Forskningen har verkligen exploderat inom detta område de senaste åren, och idag vet vi mycket om hur tarmflora, tarmfunktion och koppligen mellan mage och hjärna fungerar. Vi vet också att stress, mediciner, bristfällig kost, alkohol, vitt socker, gluten, kaffe, födoämnesintoleranser och upprepade antibiotikakurer är några av faktorer som kan ställa till det för mage och tarm. Detta i sin tur kan leda till försämrat näringsupptag, utveckling av “dolda” eller långsamma allergier, depression, trötthet, ledvärk, huvudvärk etc. Till exempel kan en läckande tarm utvecklas vilket gör att stora proteiner passerar ut i blodet i stället för att, som i normala fall, tas upp i cellerna i tarmen. Immunförsvaret uppfattar då proteinerna som främmande och specifika antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Detta i sin tur orsakar en låggradig inflammatorisk process som inte alltid ses på blodprov, men är skadlig för kroppen.

Ca 20% av svenska folket har problem med irriterad tarm, vilket kännetecknas av svullen mage, gasbildning, oregelbundna toalettbesök och lös mage varvat med hård. Lider du av detta kan det behövas olika insatser för att förbättra tarmhälsan.

Vägen till en god hälsa börjar med att ta reda på orsaken till problemen istället för att behandla symtomen.

Två test vi ofta rekommenderar på Vivaldakliniken är Födoämnestest och Mikrobiomtest

Födoämnestestet visar vilka födoämnen din kropp reagerar på. Genom att följa de råd rapporten ger kan man, om man har tur, bli av med sin IgG/IgA allergi. Processen följer tre steg:

1. Elimineringsfas

Under elimineringsfasen kan du äta alla födoämnen som du inte har förhöjda nivåer av IgG/IgA-antikroppar mot i en 4-dagars rotationscykel. Detta hjälper dig att förebygga utveckling av nya fördröjda födoämnesallergier samt säkerställer att du inte äter en ensidig kost. Samtliga ämnen med förhöjda nivåer av IgG/IgA-antikroppar undviks HELT under denna fas, vilket medför att den inflammatoriska processen kan minskas eller till och med stoppas helt. Symtomlindring kommer oftast inom några dagar till veckor.

2. Provokationsfas

Efter elimineringen inleder du en provokationsdiet där du gradvis återinför ett födoämne i taget. Provokationsfasen hjälper dig att identifiera dina triggerämnen (födoämnen som startar en reaktion). Genom att testa ett ämne i taget kan man se vilka ämnen som är orsak till dina symtom.

3. Stabiliseringsfas

I stabiliseringsfasen undviker du de triggerämnen som identifierats i provokationsfasen under minst ett år. Detta för att nivåerna av IgG/IgA-antikroppar kan minska och din kropp kan återhämta sig. Efter det kan du påbörja en ny provokationsfas under vilken det kan visa sig att ett eller ett par födoämnen är sådana du bör undvika permanent. På så sätt vet du alltså vad din kropp inte tål och hur du kan hålla dig frisk och symtomfri.

Observera att en IgG/IgA födoämnesallergi eller -intolerans INTE är samma sak som en klassisk IgE födoämnesallergi typ 1. Om du har en typ 1 allergi producerar din kropp IgE-antikroppar. Dessa kan orsaka en omedelbar allergisk reaktion där symtomen uppstår inom sekunder eller minuter. Vanliga symtom på IgE allergi är kraftig svullnad, andningssvårigheter, utslag, klåda eller i allvarliga fall alafylaktisk chock. De födoämnestester funktionsmedicinen använder sig av undersöker inte förekomst av IgE födoämnesalleriger.

Viktigt! En födoämnesutredning ersätter inte läkarundersökning, men kan utgöra ett mycket gott komplement. Innan du gör ett test, se till att försäkra dig om att dina symtom inte beror på något allvarligt tillstånd som kräver medicinsk behandling.

Boka tid på